top of page

Divoch na Lesné

Viktoriánské slavnosti oživené divadelním souborem Divoch z pověstí z Krušnohoří Macecha!!! Divadelní hra Macecha vznikla dle pověsti ze 16. století. Na severovýchodním vrchu od osady Pyšná leží skála, které se říká Macecha. K ní se váže pověst o zlé maceše jež otrávila svou nevlastní dceru. Do divadelní podoby tuto pověst s notnou dávkou fantazie zpracovala S.Armstarková. V představení je použita hudba skupiny Arcus Music s jejich laskavým svolením.

bottom of page