top of page

Tábor Lesná 2012

Uprostřed kvetoucích horských luk a tajemných lesů organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v pořadí již IV. ročník letního tábora s výukou anglického jazyka a environmentu. Pro značný zájem rodičů a omezenou kapacitu tábora jsme pro malé táborníky naplánovali dva turnusy. 1. turnus 9. 7. - 15. 7. 2. turnus 13. 8. - 19. 8. Objevovat krušnohorskou přírodu a kulturu českého Krušnohoří, praktickými činnostmi se učit tradičnímu způsobu života a správnému zacházení s přírodou, tvořit z přírodních materiálů, sbírat a sušit bylinky, vyrábět papír, mechárium, vonné pytlíčky, sluneční hodiny, pozorovat svět hmyzu a zvířat, poznávat nerosty a svou vlast environmentálními hrami, stát se průvodcem v Krušnohorském muzeu a zároveň i horalem žijícím v Krušných horách před sto lety, učit se zapomenutým řemeslům, vařit, sportovat, soutěžit, hrát si s anglickým jazykem, orientovat se s GPS, hledat poklad, plnit úkoly v terénu, zpívat a trochu se i bát - to vše zažijí Vaše děti pod vedením vysokoškolsky kvalifikovaných pedagogů na našem letním táboře. Kapacita tábora je již naplněna. Vedoucí tábora: Mgr. Kateřina Herzánová Telefon: 777796165

bottom of page