top of page

Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách

V českém i německém jazyce se návštěvníci výstavy dozví zajímavosti o biotopech, živočiších a rostlinách typických pro Krušné hory, jakož i informace o významných chráněných území česko-německého příhraničního regionu. Výstava dále informuje o hlavních cílech projektu ?Pestrý-Bunt?, jehož stěžejními tématy jsou ochrana druhů a biotopů, ekologická výchova o biodiverzitě a s tím spojená práce s veřejností. Výstava je přístupna od 22.7. - 25.9. 2012.

bottom of page