top of page

Tábor Lesná 2014

HURÁ NA PRÁZDNINY Uprostřed kvetoucích horských luk a tajemných lesů organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v pořadí již VI. ročník letního tábora s výukou anglického jazyka a environmentu.

Vážení rodiče, milé děti, i v tomto roce připravujeme pro malé táborníky dva turnusy letního tábora: turnus 7. 7. - 14. 7. 2014 již obsazen turnus 16. 7. - 23. 7. 2014 již obsazen

Objevovat krušnohorskou přírodu a kulturu českého Krušnohoří, praktickými činnostmi se učit tradičnímu způsobu života a správnému zacházení s přírodou, tvořit z přírodních materiálů, sbírat a sušit bylinky, vyrábět papír, mechárium, vonné pytlíčky, sluneční hodiny, pozorovat svět hmyzu a zvířat, jezdit na koni, poznávat nerosty a svou vlast environmentálními hrami, stát se průvodcem v Krušnohorském muzeu a zároveň i horalem žijícím v Krušných horách před sto lety, učit se zapomenutým řemeslům, vařit, sportovat, soutěžit, hrát si s anglickým jazykem, orientovat se s GPS, hledat poklad, plnit úkoly v terénu, zpívat a trochu se i bát to vše zažijí děti pod vedením kvalifikovaných pedagogů na letním táboře na Lesné v Krušných horách.

Více informací na tel. čísle 777796165, Email: herzanova17@ seznam.cz Mgr. Kateřina Herzánová vedoucí tábora

bottom of page