top of page

Díky podpoře skupiny ČEZ navštívilo koncem roku 2014 435 žáků II. stupně základních škol vrcholky Kr

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s. se v rámci svých aktivit během vzdělávání dětí a mládeže v oblasti environmentu a životního prostředí rozhodlo věnovat svou pozornost společnosti ČEZ, a. s. a to přímo o dění související s výrobou elektřiny ve spojitosti s těžbou uhlí a vlivem na životní prostředí. Dále pak o zásobování teplem měst v ústeckém regionu a významu umístění elektráren Prunéřov (zkráceně EPRU I a EPRU II), které jsou společně největší tepelné elektrárny v České republice, jejichž vlastníkem a provozovatelem je společnost ČEZ, a. s., v centru výskytu hnědého uhlí. Zvláště pak na odpovědném zacházení se zdroji - snižování emisí, měření imisí a zjišťování vlivu znečištěného ovzduší na přírodu a člověka.

Tento projekt byl primárně určen pro žáky II. stupně základních škol Ústeckého kraje v dojezdové vzdálenosti cca 60 - 70 km od sídla Vzdělávacího a rekreačního centra na Lesné. Hlavním cílem vzdělávacího programu byla jednodenní exkurze s výukovým programem v přírodě Krušných hor zaměřená na významnou energetickou společnost ČEZ, a. s., která dokáže spojit výrobu elektrické energie s ochranou životního prostředí.

Projekt se skládal ze dvou na sobě nezávislých částí:

  • vzdělávací program (práce v terénu s pracovními listy, GPS, detektory kovu, vysílačkami, rýči, krumpáči atd.)

  • exkurze do Krušnohorského muzea s výkladem (použití audio průvodce) - tradice, zvyky, historie a způsob života horalů s doprovodnými ukázkami zapomenutých lidových řemesel (tkaní na tkalcovských stavech, předení na kolovrátku atd.).

Samotný vzdělávací program byl realizován v období od 8. 10. 2014 do 4. 11. 2014 prostřednictvím jednodenního vzdělávacího kurzu s názvem "Podpora projektu S ČEZEM za obnovu Krušnohoří". V uvedeném období se uskutečnilo celkem 11 exkurzí realizovaných na vrcholcích Krušnohoří, kterých řádně absolvovalo 435 žáků + 22 osob pedagogického doprovodu.

Projektu se zúčastnily školy z Jirkova, Chomutova, Teplic, Bíliny, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Projekt se setkal s velkým zájmem všech zúčastněných a omezená kapacita finančních prostředků zdaleka nedokázala pokrýt celkový zájem.

Mgr. Kateřina Herzánová

bottom of page