top of page

2. Advent 2014

Milovníci staročeských Vánoc zavítali o druhou adventní neděli na Lesnou do Krušnohorského muzea, kde se v kouzelném čase Adventu umocněného klidem a pohody vrátili do dob svých prababiček. V ojedinělém prostředí muzea mohli návštěvníci, především ti nejmenší vyzkoušet hrnčířský kruh, vyrobit si svůj vlastní zvířecí betlém, vánoční ozdoby na stromeček z přírodního materiálu, drátkovat vánoční rybičku či zvoneček a navlékat korálky z koření. Během bronzové neděle nechyběly ani ukázky tradičních lidových obyčejů, zapálení druhé svíčky na adventním věnci a výstava krušnohorských betlémů. Adventní program v muzeu je pořádán v rámci projektu Dvě země - jeden region, č. 100115049, který je podpořen z prostředků EU z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Adventní program s rukodělnými dílničkami pod vedením lektorů Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s. je pro návštěvníky připraven každou adventní neděli od 13. ? 16. hodin. Program: 14. 12. Třetí adventní neděle Vánoční ozdoby z plástů včelího vosku, Korálkování, Drhání vánočních ozdob, Dřevěné zvířecí betlémky, Hrnčířský kruh 21. 12. Čtvrtá adventní neděle Vánoční svícny z jablek, Mašlovačky, Vánoční řetěz na stromeček ? přírodniny, Stromeček ze stuhy, Zdobení perníčků

bottom of page