Krušnohorská bílá stopa 2015

February 7, 2015

Veřejný závod  v běhu na lyžích - Krušnohorská bílá stopa 2015  -  8. ročník

Termín závodu : sobota  7. 2. 2015

 

Místo konání : lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná

 

Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. ,  Sportovní klub Policie Most ,

Cyklo - prodejna   KL Most

 

Ředitel závodu : František Karlík, tel.607 839 147 , email : f.karlik@seznam.cz

 

Disciplína: závod v běhu na lyžích muži a ženy 20 km bruslařským stylem

 

Start: hromadný ve 1200 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná

 

Prezentace: od 9.30 do 11.30hod - Krušnohorské muzeum  Lesná,       GPS: 50°33'52.877"N, 13°25'50.63"E

 

Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci s vyšší výkonností dle ročníku 2014, členové RD ČR a závodníci, kteří s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem přihlášené závodníky do 30. 1. 2015. Startuje se v uzavřeném prostoru. Po vstupu do prostoru startu, nesmí být tento prostor již opuštěn! Lyže se neznačí.

 

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení v 15.00 hodin

ve stanu na lyžařském stadionu.

Kategorie 20 km - muži: 19 - 34 let / ročníky  1996 - 1981

35 - 44 let / ročníky  1980 - 1971

45 - 54 let / ročníky  1970 - 1961

55 let a starší / ročník 1960  a starší

 

 

Kategorie 20 km - ženy: 19 - 34 let / ročníky 1996 - 1981

35 - 44 let  / ročníky 1980 - 1971

45 let a starší / ročník 1970 s starší

 

V případě, že se v dané kategorii přihlásí méně než pět závodníků, dojde ke sloučení kategorií.

 

Startovné:

-         závodníci  přihlášeni a zaplaceno startovné do 30. 1. 2015 - 250 Kč

-         závodníci přihlášeni po tomto datu a v dokonání  závodu - 300 Kč

(Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky - datum na poštovním razítku, respektive datum odepsání z účtu plátce).

 

Součástí startovného je hlavní jídlo a nápoj ve stanu v lyžařském stadionu.

V případě nekonání závodu z objektivních příčin je startovné nevratné, a dle klimatických podmínek bude navržen náhradní termín.

 

Přihlášky: POZOR ZMĚNA!!

elektronicky:  http://www.klmost.cz,

osobně: v den startu v kanceláři závodu,

Bankovní spojení: KB Chomutov,

číslo účtu: 35-7419250297/0100,

variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem.

 

 

Ceny:

1) vítěz v absolutním pořadí  MUŽI  20km:

víkendový  pobyt  pro dvě osoby na Horském  hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-

 

2) vítězka  v absolutním pořadí ŽENY 20 km:

víkendový  pobyt  pro dvě osoby na Horském  hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-

 

 

3) finanční prémie pouze v absolutním pořadí

muži a ženy 20 km. ( 2. místo 1500,-Kč a 3. místo 1000,-Kč )

 

4) na závěr celého závodu budou mezi účastníky všech kategorií losovány finanční prémie (4 x 500,- Kč a jeden víkendový pobyt na Horském hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-Kč) tradiční formou žetonů v domácích koláčích - koláč obdrží každý závodník, který má startovní číslo a řádně dokončí závod do 14:45 v den startu

 

 

Všeobecné podmínky: účastníci  zodpovídají za svůj zdravotní stav.

 

Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí  se  dle  pravidel  Českého  svazu  lyžařů  pro běžecké disciplíny a Soutěžního  řádu pro sezonu 2014/15. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod  s  týdenním  předstihem odvolán, toto bude zveřejněno

ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

 

Patronát nad tímto závodem převzal olympijský medailista Pavel BENC.

 

Ubytování: po předchozí domluvě na Horském hotelu Lesná a vzdělávacího rekreačního centra Lesná tel: 476 113 040 mob:602 888 164

 

Informace: www.horskyhotellesna.czwww.horskyklublesna.cz , www.klmost.cz,

www.policie-sport.cz

 

 

 

Please reload