top of page

Krušnohorská bílá stopa 2015

Veřejný závod v běhu na lyžích - Krušnohorská bílá stopa 2015 - 8. ročník

Termín závodu : sobota 7. 2. 2015

Místo konání : lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná

Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. , Sportovní klub Policie Most ,

Cyklo - prodejna KL Most

Ředitel závodu : František Karlík, tel.607 839 147 , email : f.karlik@seznam.cz

Disciplína: závod v běhu na lyžích muži a ženy 20 km bruslařským stylem

Start: hromadný ve 1200 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná

Prezentace: od 9.30 do 11.30hod - Krušnohorské muzeum Lesná, GPS: 50°33'52.877"N, 13°25'50.63"E

Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci s vyšší výkonností dle ročníku 2014, členové RD ČR a závodníci, kteří s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem přihlášené závodníky do 30. 1. 2015. Startuje se v uzavřeném prostoru. Po vstupu do prostoru startu, nesmí být tento prostor již opuštěn! Lyže se neznačí.

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení v 15.00 hodin

ve stanu na lyžařském stadionu.

Kategorie 20 km - muži: 19 - 34 let / ročníky 1996 - 1981

35 - 44 let / ročníky 1980 - 1971

45 - 54 let / ročníky 1970 - 1961

55 let a starší / ročník 1960 a starší

Kategorie 20 km - ženy: 19 - 34 let / ročníky 1996 - 1981

35 - 44 let / ročníky 1980 - 1971

45 let a starší / ročník 1970 s starší

V případě, že se v dané kategorii přihlásí méně než pět závodníků, dojde ke sloučení kategorií.

Startovné:

- závodníci přihlášeni a zaplaceno startovné do 30. 1. 2015 - 250 Kč

- závodníci přihlášeni po tomto datu a v dokonání závodu - 300 Kč

(Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky - datum na poštovním razítku, respektive datum odepsání z účtu plátce).

Součástí startovného je hlavní jídlo a nápoj ve stanu v lyžařském stadionu.

V případě nekonání závodu z objektivních příčin je startovné nevratné, a dle klimatických podmínek bude navržen náhradní termín.

Přihlášky: POZOR ZMĚNA!!

elektronicky: http://www.klmost.cz,

osobně: v den startu v kanceláři závodu,

Bankovní spojení: KB Chomutov,

číslo účtu: 35-7419250297/0100,

variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem.

Ceny:

1) vítěz v absolutním pořadí MUŽI 20km:

víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-

2) vítězka v absolutním pořadí ŽENY 20 km:

víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-

3) finanční prémie pouze v absolutním pořadí

muži a ženy 20 km. ( 2. místo 1500,-Kč a 3. místo 1000,-Kč )

4) na závěr celého závodu budou mezi účastníky všech kategorií losovány finanční prémie (4 x 500,- Kč a jeden víkendový pobyt na Horském hotelu Lesná v hodnotě 3.000,-Kč) tradiční formou žetonů v domácích koláčích - koláč obdrží každý závodník, který má startovní číslo a řádně dokončí závod do 14:45 v den startu

Všeobecné podmínky: účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí se dle pravidel Českého svazu lyžařů pro běžecké disciplíny a Soutěžního řádu pro sezonu 2014/15. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod s týdenním předstihem odvolán, toto bude zveřejněno

ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Patronát nad tímto závodem převzal olympijský medailista Pavel BENC.

Ubytování: po předchozí domluvě na Horském hotelu Lesná a vzdělávacího rekreačního centra Lesná tel: 476 113 040 mob:602 888 164

bottom of page