top of page

Zapomenuté paličkování na Lesné v Krušných horách

Dne 11. 2. 2015 připravili zástupci Horského klubu Lesná v Krušných horách, o.p.s. ve spolupráci s lektory ze Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s. kurz paličkování pro všechny milovníky ručních prací a krásných tradic. Kurz byl určen pro začínající i pokročilé krajkářky každého věku. Pod vedením zkušené lektorky Pavly Salvové z Litvínova se paličkářky nejprve dozvěděly o historii nejstaršího dnes již zapomenutého řemesla Krušných hor, seznámily se s pomůckami, bez kterých by paličkování nebylo paličkováním (herdulí, paličkami), vyzkoušely si namotávání paliček a naučily se základní technické prvky pro ruční paličkování. A jak si s nabytými informacemi nové paličkářky poradily? Na samozřejmě skvěle, každá si domů odnášela "hotové umělecké dílo" Ukázky a výuka paličkování jsou součástí i vzdělávacích a rekreačních pobytů na Lesné určených pro žáky základních a středních škol pořádaných celoročně v Krušnohorském muzeu.

Kurz byl uspořádán v rámci projektu Dvě země - jeden region, který je podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

K. H.

bottom of page