top of page

Andělská Lesná

V neděli 7. 6. 2015 se konal na Lesné v Krušných horách již sedmý ročník dětského dne s názvem "Pohádková Lesná"- letos v duchu andělů z nejrůznějších pohádek. Dětský den každoročně připravuje Mikroregion Lesenská pláň ve spolupráci s obcí Deutschneudorf a městem Seiffen. Horský areál Lesná se na jeden den proměnil v modrou oblohu s nebesy a anděly na každém kroku.

Po přivítání a zahájení pohádkového dne následovalo jako první vyhlášení vítězných kreseb a dětských autorů ve výtvarné soutěži "Krušné hory očima dětí 2015". Zástupci Mikroregionu Lesenská pláň při této příležitosti představili již 3. vydání dětského školního kalendáře pro rok 2015 - 2016 skládajícího se právě z těchto vítězných kreseb. Malí výherci byli odměněni věcnými cenami a novým kalendářem.

Během nedělního odpoledne čekal na děti opravdu pohádkový program. Andělé s nebeskými křídly doprovázeli děti při soutěžích, pomáhali soutěžícím u atrakcí a jednotlivých stanovišť. V programu nechyběla ani dětmi tolik oblíbená koláčová soutěž s ukrytou mincí v hodnotě 50 Kč pro vítěze, přehlídka válečných zbraní a uniforem, ukázka výcviku psa záchranáře, hasiči s překvapením, vystoupení dětského folklorního souboru Krušnohor, autogramiáda knihy "Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola" s Veronikou Kašákovou, výtvarná soutěž, opékání buřtů, skautské dovednosti a rukodělné dílničky. V Krušnohorském muzeu si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu krojovaných panenek a sbírku formiček na máslo. O příjemný poslech a dobrou náladu se po celou akci postaral taneční orchestr Chilli Band pod taktovkou pana Viliama Béreše.

V samotném závěru pohádkového dne proběhlo tradiční losování o víkendový pobyt v Horském hotelu Lesná (z odevzdaných kartiček za splněné úkoly na stanovištích).

A o tom, jak se celá akce vydařila, svědčí skutečnost, že oslavit svátek v tento den přijelo, i přes prvotní nepřízeň počasí, na vrcholky Krušných hor na 350 dětí za doprovodu svých rodičů a příbuzných.

Další partneři: Lesy ČR, s. p.,Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s., města Jirkov a Chomutov, Destinační agentura Krušné hory o. p. s., Sport areál Klíny, s. r. o., firma HERKUL a. s., Klub vojenské historie, Základní kynologická organizace Březenecká, skauti Most, divadelní spolek DivOch z Vysoké Pece, Svazek obcí v regionu Krušných hor, dobrovolníci z Horského klubu Lesná v Krušných horách, o. s. a dobrovolní hasiči z Nové Vsi v Horách.

Kateřina Herzánová

bottom of page