top of page

Jsme držitelé značky "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt"

Po dvou letech Horský hotel Lesná označovaný jako certifikované zařízení opět obhájil udělenou regionální značku.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. udělilo 26. 5. 2015 na základě rozhodnutí Certifikační komise CERTIFIKÁT ubytovacímu a stravovacímu zařízení Horskému hotelu Lesná. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje provozovatele k užívání značky "KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt" na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech. Značka patří do Asociace regionálních značek. Jejím cílem je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Garantuje zejména místní původ služeb a výrobku a vazbu na region Krušnohoří, ale také na jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. To ocení jak turisté, kteří chtějí využít kvalitní krušnohorskou službu, tak místní obyvatelé, kteří návštěvou Horského hotelu Lesná podpoří "svého" místního podnikatele. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto známka přináší především konkurenční výhody a zvýšení odbytu, propagaci a reklamu, sounáležitost s regionem, vzájemnou spolupráci a v neposlední řadě i ocenění podnikatele.

Věříme, že značka "Krušnohoří regionální produkt" přispěje k propagaci a podpoře naší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu.

K.H.

bottom of page