top of page

Předběžné barvářské zkoušky

Český svaz chovatelů a příznivci lovecké kynologie pořádají dne 17. 10. 2015 v honitbě Lesná předběžné barvářské zkoušky.

Zahájení proběhne v 8.00 hodin v Horském areálu Lesná.

Předběžných barvářských zkoušek se zúčastní 11 psů z různých koutů České republiky. Důkladná připravenost barvářů bude prověřena v několika disciplínách např. chování u dohledaného kusu po vypuštění, odložení, stopní dráha atd.

Slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků se plánuje na 15. - 16. hodinu.

bottom of page