top of page

Projekt „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“ je oficiálně zahájen

Ani nepřízeň počasí a obrovské hromady sněhu neohrozily průběh zahajovací konference projektu „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“, která se v úterý dne 10. 1. 2017 uskutečnila na Lesné v Krušných horách. Na padesát účastníků si vyslechlo poutavé prezentace přednášejících věnované převážně aktivitám a cílům zmíněného projektu podpořeného z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020.

Celým programem provázel přítomné manažer projektu a předseda Horského klubu Lesná v Krušných horách, z. s. pan Antonín Herzán, který též projekt představil a informoval přítomné o současných a plánovaných aktivitách českého Lead partnera. Na jeho poutavou přednášku navázala Mgr. Kateřina Herzánová – koordinátorka aktivit projektu, která ve zkratce nastínila principy „zážitkové turistiky“ a seznámila přítomné s volnočasovými aktivitami pro veřejnost, jež se v rámci projektu uskuteční. Aktivity projektového partnera – města Sieffen představil starosta obce pan Martin Wittig, jehož doplnila svou prezentací členka realizačního týmu projektu paní Catrin Tolksdorf-Bilz.

Následovaly další a další zajímavé prezentace věnované přeshraniční spolupráci, cestovnímu ruchu na obou stranách hranice, historii, specifikům Krušnohoří aj. Vystoupili např. předseda Báňské a hutní společnosti Jörg Beyer, ředitel Oblastního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup, ředitel seiffenského muzea Dr. Konrad Auerbach, historik Dr. Albert Kirch, Ing. Josef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka.

Konference byla ukončena diskuzí, kterou účastníci využili k zodpovězení svých všetečných dotazů. Následně Pan Herzán prohlásil projekt za oficiálně zahájený a poděkoval přítomným za jejich účast.
bottom of page