Tábor na Lesné

January 17, 2018

Tábor zaplatili:

 

1. TURNUS                                             2. TURNUS

 

Baláž Radim                                           Bajerová Anna

Balej Jakub                                             Bartášková Amélie, Rozálie

Balej Jindřich                                          Brand David

Castelli Dominic                                      Bursík Dominik

Castelli Nicole                                         Egermaier Lukáš

Černá Štěpánka                                      Göltner Daniel

Karli Bruno                                               Hahn Victoria 

Kiklhornová Valentinka                            Houfová Anna

Krýsl Matouš                                            Humrová Dominika

Lanc Václav                                             Charová Týnka

Mihalová Tereza                                       Charová Kateřina

Nikolov Angel                                           Jansa Lukáš

Novotná V.                                                Leváková Zora

Polyák Michal                                           Lišková Julie 

Schuldesová Viktorie                                Malušek Martin

                                                                 Malušková Adéla

                                                                 Mihalová Anna

                                                                 Neumannová Sophia

                                                                 Novotná Karolína

                                                                 Oulická Aneta

                                                                 Peteráčová Anna

                                                                 Šepelák Oliver

                                                                 

                                                                  

                                           

1. a 2. TURNUS OBSAZEN !!!! - POUZE NÁHRADNÍCI

 

Tábor Lesná 2018

 

Uprostřed kvetoucích horských luk a tajemných lesů organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v pořadí již VII. ročník letního tábora  s výukou anglického jazyka a enviromentu.

Vážení rodiče – milé děti,

i v tomto roce připravujeme  pro malé táborníky dva turnusy letního tábora:

 

1. turnus: 8. 7. 2018 - 14. 7. 2018

2. turnus: 15. 7. - 20. 7. 2018

 

Letní tábor se uskuteční pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků ze základních škol, se zájmem

o problematiku environmentálního vzdělávání a znalostí přírody v okolí Lesné a Krušných hor.

Výuku angličtiny povede lektorka s bohatými zkušenostmi.

 

Pro vaši představu uvádíme několik aktivit, které s námi děti zažijí:

 -         Děti se pomocí GPS orientují v neznámém prostředí, pracují ve skupinách, plní vědomostní úkoly, zdolávají                            překážky v přírodě, spojeni vysílačkami a vybaveni tablety nahrávají odpovědi na stanovištích

-          Stávají se hledači pokladů, s detektory kovu, malými rýči a krumpáči prohledávají lokality zaniklé obce Lesná

-          Poznávají vodní svět, zvuky živočichů, škůdce lesa, rozpoznávají houby

-          Při odlévání stop u krmelišť pracují se sádrou

-          Pracují s pracovními listy

-          Poznávají vodní svět a život v okolí rybníka, používají mikroskopy, lupy, odměrky a planktony k odchytu vodních                    živočichů

-          Geologickými kladívky a ochrannými štíty kutají nerosty v geologickém parku, určují zrnitost nerostů

-          Loví luční hmyz síťkami, zkoumají anatomii bezobratlých živočichů

-          Soutěží v branných hrách

-          Hrají hry s environmentální tématikou

-          Pracují s přírodním materiálem, vypalují do dřeva, tvoří s tavicí pistolí

-          Poznávají dřeviny Krušných hor a rašeliniště v arboretu, byliny

-          Prohlídkou a výkladem v Krušnohorském muzeu zjistí, jak žili horalové před 150 lety, seznámí se s dnes již                            zapomenutými řemesly Krušných hor a vlastnoručně si některá z nich vyzkouší (paličkování, tkaní, hrnčířský                        kruh, předení, plstění…)

-          Sportují na víceúčelovém hřišti

-          Zpívají táborové písně u ohně

 

Potřebné dokumenty najdete zde:

Přihláška

Bezinfekčnost 

Seznam věcí

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

 

Více informací na tel. čísle 777796165

Email: herzanova17@seznam.cz

Mgr. Kateřina Herzánová – vedoucí tábora

 

 

Please reload