top of page

Tábor na Lesné

Tábor zaplatili:

1. TURNUS 2. TURNUS

Baláž Radim Bajerová Anna

Balej Jakub Bartášková Amélie, Rozálie

Balej Jindřich Brand David

Castelli Dominic Bursík Dominik

Castelli Nicole Egermaier Lukáš

Černá Štěpánka Göltner Daniel

Karli Bruno Hahn Victoria

Kiklhornová Valentinka Houfová Anna

Krýsl Matouš Humrová Dominika

Lanc Václav Charová Týnka

Mihalová Tereza Charová Kateřina

Nikolov Angel Jansa Lukáš

Novotná V. Leváková Zora

Polyák Michal Lišková Julie

Schuldesová Viktorie Malušek Martin

Malušková Adéla

Mihalová Anna

Neumannová Sophia

Novotná Karolína

Oulická Aneta

Peteráčová Anna

Šepelák Oliver

1. a 2. TURNUS OBSAZEN !!!! - POUZE NÁHRADNÍCI

Tábor Lesná 2018

Uprostřed kvetoucích horských luk a tajemných lesů organizuje Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v pořadí již VII. ročník letního tábora s výukou anglického jazyka a enviromentu.

Vážení rodiče – milé děti,

i v tomto roce připravujeme pro malé táborníky dva turnusy letního tábora:

1. turnus: 8. 7. 2018 - 14. 7. 2018

2. turnus: 15. 7. - 20. 7. 2018

Letní tábor se uskuteční pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků ze základních škol, se zájmem

o problematiku environmentálního vzdělávání a znalostí přírody v okolí Lesné a Krušných hor.

Výuku angličtiny povede lektorka s bohatými zkušenostmi.

Pro vaši představu uvádíme několik aktivit, které s námi děti zažijí:

- Děti se pomocí GPS orientují v neznámém prostředí, pracují ve skupinách, plní vědomostní úkoly, zdolávají překážky v přírodě, spojeni vysílačkami a vybaveni tablety nahrávají odpovědi na stanovištích

- Stávají se hledači pokladů, s detektory kovu, malými rýči a krumpáči prohledávají lokality zaniklé obce Lesná

- Poznávají vodní svět, zvuky živočichů, škůdce lesa, rozpoznávají houby

- Při odlévání stop u krmelišť pracují se sádrou

- Pracují s pracovními listy

- Poznávají vodní svět a život v okolí rybníka, používají mikroskopy, lupy, odměrky a planktony k odchytu vodních živočichů

- Geologickými kladívky a ochrannými štíty kutají nerosty v geologickém parku, určují zrnitost nerostů

- Loví luční hmyz síťkami, zkoumají anatomii bezobratlých živočichů

- Soutěží v branných hrách

- Hrají hry s environmentální tématikou

- Pracují s přírodním materiálem, vypalují do dřeva, tvoří s tavicí pistolí

- Poznávají dřeviny Krušných hor a rašeliniště v arboretu, byliny

- Prohlídkou a výkladem v Krušnohorském muzeu zjistí, jak žili horalové před 150 lety, seznámí se s dnes již zapomenutými řemesly Krušných hor a vlastnoručně si některá z nich vyzkouší (paličkování, tkaní, hrnčířský kruh, předení, plstění…)

- Sportují na víceúčelovém hřišti

- Zpívají táborové písně u ohně

Potřebné dokumenty najdete zde:

Více informací na tel. čísle 777796165

Email: herzanova17@seznam.cz

Mgr. Kateřina Herzánová – vedoucí tábora

bottom of page