top of page

S ČEZ za obnoveným Krušnohořím


PROJEKT - S ČEZ ZA OBNOVENÝM KRUŠNOHOŘÍM 2018


Vzdělávací a rekreační centrum Lesná se zaměřuje na vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje a to prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů, seminářů, workshopů, kurzů a školení pro široké spektrum - od žáků ZŠ po seniory. Dále aktivně spolupracuje s neziskovými organizacemi, vysokými školami a univerzitami (Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí aj). Díky této spolupráci nabízí kvalitní výukové materiály. V devítileté historii centrum realizovalo řadu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a enviromentu.

Od svého založení v roce 2008 do roku 2017 se zúčastnilo vzdělávání při jednodenních a vícedenních pobytech v Lesné 19 555 žáků.

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná podpořené společností ČEZ pro Vaši školu připravilo jednodenní vzdělávací exkurzi s výukovým programem v přírodě Krušných hor na Lesné zaměřený na informace v oblasti výroby a distribuce elektřiny a zdrojů energie obecně. Díky informacím a nově nabytým vlastním zkušenostem si budou moci žáci sami utvořit úsudek o dopadech energetiky 21. st. na životní prostředí a seznámit se se stavem obnovené krajiny, která byla v 70. - 80. letech 20. st. zasažena lokální ekologickou katastrofou. Zároveň se žáci při pobytu dozví o historii Krušných hor a vyzkouší svou zručnost v rukodělných dílničkách.

Program je určen pro žáky z druhého stupně ZŠ v max. počtu 25 žáků. Exkurze budou probíhat v měsících září a říjen 2018, projektu se může účastnit pouze omezený počet tříd.

Programy budou probíhat v terénu Krušných hor, v lesích, loukách a pro žáky v neznámém prostředí. Během exkurze budou použity výukové materiály obsahující okrajové informace o společnosti ČEZ (pracovní listy s otázkami....) a výukové materiály VRC Lesná.

V programu dále seznámíme žáky s některými aktivitami

Vzdělávacího a rekreačního centra :

1. Skupinová práce s GPS navigacemi, žákům je vysvětlen globální polohový systém, manipulace s přijímačem, tablety, vysílačkami, pracovními listy (cílem aktivity je orientace v neznámém prostředí, vyhledávání stanovišť pomocí GPS a plnění úkolů ve skupinách)

2. Detektory kovu - krumpáče, malé rýče, ochranné štíty, geologická kladívka (hledání pokladů v "zaniklé" obci Lesná, prohledávání míst, kde stály domy, vysvětlení pojmů - odsun sudetských

obyvatel, hraniční pásmo, vysídlení po roce 1945, zaniklé obce...). Žáci pracují ve skupinách, díky vybavení se stávají hledači pokladů, prohledávají lokalitu zaniklé obce Lesná..)

3. Historie Krušných hor, prohlídka Krušnohorského muzea s výkladem, život horalů před 150 lety - audioprůvodce, ukázky zapomenutých řemesel - vlastnoruční vyzkoušení

4. Základní informace o společnosti ČEZ

5. Návštěva geologického parku, ukázka nerostů a hornin z různých koutů Krušných hor, ochranné štíty, geologická kladívka

6. Arboretum a rašeliniště

bottom of page