top of page

8 turnusů příměstských táborů v létě na Lesné!

O letošních prázdninách dojde v Horském areálu Lesná k velkým změnám. Vzdělávací a rekreační centrum chystá pro děti 8 turnusů Lesenských příměstských táborů, které budou probíhat po celou dobu prázdnin. Rodiče budou moci přihlásit své děti, na kolik turnusů budou v době prázdnin potřebovat. Rodiče uhradí pouze stravu za své dítě. Ostatní náklady - dopravu, program, lektory, pomůcky, materiál a zázemí zajistíme MY!

Děti budou do areálu sváženy ze sběrných obcí.

Příměstský tábor se týká dětí z měst a obcí na území MAS Sdružení západní Krušnohoří, jejichž rodiče chodí do práce.

S přihlašování počkejte, až zveřejníme podmínky a přihlašovací formuláře projektu. Projekt je podpořen v rámci výzvy OPZ - Prorodinné opatření MAS Sdružení západní Krušnohoří.

Seznam obcí MAS Západní Krušnohoří https://www.maskaszk.cz/mas-szk/uzemni-pusobnost/obce/

Mgr. Kateřina Herzánová ředitelka Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o. p. s.

bottom of page