top of page

NET4GAS – Krušnohorská hlavní turistická sezona jaro-léto + výstavba plynovodu Krušné hory 2020

Vážení návštěvníci Krušných hor,

na základě dnešní, a v minulých dnech i několika dalších zkušeností, Vás musíme informovat o možných dopadech na aktuální cestovní ruch v Krušných horách spojených s výstavbou nové větve tranzitního plynovodu od společnosti NET4GAS, s.r.o. Od března loňského roku pociťujeme fyzickou přítomnost společnosti NET4GAS, s.r.o. v našem regionu při prosazování zájmu – stavbou nového tranzitního plynovodu, a to v důsledku několika událostí.

V dubnu 2019 bylo velkými nákladními vozy strženo el. vedení spolu s několika sloupy mezi obcí Boleboř a Svahová v délce přibližně 500 m, torza sloupů trčící u silnice v tomto úseku byla opravena po několika měsících! Třiceti tunové kolosy, nám občanům žijících nebo pracujících nad těmito osadami, omezily dopravu (nebýt naší osobní aktivity, tak úplně přerušily) v květnu a červnu 2019 mezi obcemi Rudolice a Svahová z důvodu zpevnění 2 mostů, protože by se jejich stroje nemohli z důvodu nevyhovujícího technického stavu zajistit nadměrnou přepravu. V únoru 2020 těžká technika opakovaně rozjezdila upravenou stopu pro běžecké lyžování, dále bylo mulčovacím zařízením zničeno tisíce malých, středních, ale i velkých stromků, které se průběžně sázely v letech 2014–2018. Znamená to tedy, že společnost NET4FGAS, s.r.o. dává životnost stromům cca 3 až 5 let?

Dnes, v pondělí 27. 4. 2020, došlo k dalšímu kroku, který nás trochu překvapil. Hned ráno, při cestě do areálu Lesná v Krušných horách, nás zastavila na místní komunikaci osoba se zastavovacím terčem, že dál nemůžeme, protože zde probíhá stavba plynovodu, na kterou se začínají vozit trubky o hmotnosti 12 tun a jde o nadměrný náklad, který potřebuje celou komunikace pouze pro svou činnost. Začali jsme se informovat, nejdříve u majitelů místních komunikací (ředitele Lesů města Jirkov Ing. Jaromíra Fialy, dále starosty obce Boleboř Martina Valeše a starosty obce Nová Ves v Horách Davida Kádnera), zda mají od majitelů součinnost k vjezdu na místní komunikaci od investora NET4GAS, s.r.o. pro přepravu 28 až 30 tunových souprav.

Od všech nám bylo jednohlasně sděleno, že jim nikdo žádnou informaci nepředal. Požádali jsme obsluhu komunikace, zástupce společnosti a také řidiče nadměrného nákladu, aby nám sdělili, jaké mají povolení, v jakém rozsahu a další podrobnosti o přesunu potrubí. Byla nám předána doslova šokující informace, že vše probíhá dle nastaveného harmonogramu a začíná další etapa výstavby plynovodu, která má dle dlouhodobého plánu po místní komunikaci k areálu Lesná od 27. 4. do cca 18. 5. 2020 dopravit do prostoru od Hory Svaté Kateřiny přes Lesnou a Pyšnou cca 300 dvanáctimetrových trubek s průměrem 1,5 metru v denním plánu 12 až 15 trubek (jedna souprava přepraví jednu trubku).

Při převozu trubek se bude silnice uzavírat, což je přibližně na 4 hodiny denně, vozy jsou na místní komunikaci přetížené, konstrukce místní komunikace nemá vyhovující skladbu podloží na dlouhodobou intenzivní 30 tunovou zátěž, v některých místech se na vozovce přepravující soupravy nevejdou, takže jsou nuceni vjíždět mimo vozovku a tím trhají krajnice. Přítomnost kol mimo vozovku způsobují prašnost a celkové ničení místní komunikace. Z vlastních předešlých zkušeností docházelo na silnicích k nebezpečným střetům osobních aut a nákladních vozidel, kdy nákladní vozidla nadměrnou rychlostí projížděla komunikaci až do Jirkova a ohrožovala, a několikrát i poškodila osobní auta. Mnohdy se stalo, že řidiči osobních aut v takovýchto případech museli sjet z vozovky, zastavit auto nebo na poslední chvíli strhnout volant ze silnice.

Nikdo ze samospráv, trvale žijících osob, či zaměstnanců Horského areálu Lesná nebyl o této činnosti informován, s nikým nebyla vedena a zaznamenána komunikace o významném omezení naší každodenní činnosti. Nikdo ze společnosti NET4GAS, s.r.o. neudělal záznam o stavu vozovky před využitím, s žádným zástupcem zmíněných obcí nebyla tato skutečnost projednána, nebyl sepsán protokol o převzetí vozovky a v jakém je komunikace stavu před extrémním využíváním. Lhostejnému přístupu nasvědčuje i fakt, že se nikdo ze zástupců společnosti NEt4GAS, s.r.o. nebyl informovat o tom, jak funguje infocentrum, dětské hřiště, arboretum, geologický park, víceúčelové hřiště, kde vedou cyklostezky, turistické stezky apod. Jakou mají návštěvnost, jak častým a vyhledávaným místem se tato lokalita stala v této těžké době pro rodiny s dětmi a celou veřejnost.

V aktuálním stavu nouze v České republice je jednání společnosti NET4GAS, s.r.o. která je významným šetrným dodavatelem plynu značně nevhodné, když neví, jak se má chovat vůči veřejnosti, trvale žijícím osobám, osobám, kterým omezeno vykonávat pracovní činnost, či osobám které využívají okolí z důvodu odpočinku, nebo z důvodu vykonávání volnočasových aktivit.

Proto Vás, širokou veřejnost, tímto informujeme, jaké nepříjemné omezování Vás může potkat při návštěvě Krušných hor v lokalitě Boleboř, Svahová, Pyšná, Lesná, a to v aktuálních dnech, týdnech, měsících…

Za Horský areál Lesná

Antonín Herzán

Majitel Horského hotelu Lesná

bottom of page