top of page

Velká fotografická soutěž 2023

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří

vyhlašuje tradiční soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak

profesionálů.


Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu

soutezdakh2023@seznam.cz a to v termínu od ledna 2023 do 31. 8. 2023. Vítězné fotografie

a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou

porotou vytvořen kalendář pro rok 2024 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají

ceny v hodnotě 5 000,- Kč.


Pravidla soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní

fotografii či video a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a telefonní číslo. Soutěže

se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.


Požadavky na soutěžní fotografie:

Fotografie musí geograficky pocházet z území Krušných hor (z české i německé strany) Cílem je

zvěčnit Krušné hory v těch nejzajímavějších podobách v každém ročním období. I pro letošní rok

bychom uvítali fotografie objektů charakterizující Krušné hory, nejen přírodu.

Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry:

formát JPG, TIF, PSD.

! Minimální velikost snímku 3 720 x 2 480 pixelů (obrazových bodů), fotografie by měla mít

minimálně 150 DPI ! Orientace fotografií musí být na šířku.

Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků.

Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno

autora a jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, název a krátký popis fotografie.

Své fotografie musí soutěžící zaslat na emailovou adresu: soutezdakh2023@seznam.cz


Požadavky na soutěžní videa:

Video musí geograficky pocházet z území Krušných hor (z české i německé strany). Do soutěže

budou přijata pouze videa, která budou splňovat následující parametry: délka záznamu max. 60

vteřin, formát 16:9, MP4, rozlišení 720p a větší.


Podmínky účasti v soutěži: Zasláním fotografie či videa do soutěže účastník potvrzuje, že: Je

autorem dodané fotografie či videa, že tento materiál je původní a nejedná se o fotomontáž

(povolena je pouze minimální úprava barevnosti a jemné doostření); Zasláním fotografií či videí

do soutěže autor fotografií a videí dává souhlas se zpracováním fotografií a videí a Destinační

agentura Krušné hory o. p. s. s nimi může dále nakládat a používat je pro prezentaci Krušných

hor v elektronické i tištěné podobě.
Comments


bottom of page